Peyzaj Projelendirme ve Uygulama

Lütfen Detaylı bilgi ve fiyatlandırma için bize mesaj bırakın..

Peyzaj Projelendirme kapsamında yapılan çalışmalar;

 •Bitkisel projeler

  •Sert zemin projeleri

 •Drenaj sistemi projeleri

 •Otomatik sulama sistemi projeleri

 •Eğimli alanlarda şev ve duvar stabilizasyonu projeleri

 •Aydınlatma projeleri olarak sınıflandırabiliriz.

    Peyzaj insanlara doğayla bir bütün olarak yeşille iç içe sunulan; sadece görsel açıdan doğal güzelliklerin yanı sıra kültürel unsurlarla da bağlantı kurarak huzur ve konfor sağlayan bir yaşam biçimidir. Peyzaj gözümüzle gördüğümüz görüntülerin birleşerek oluşturduğu algıdır.

    Peyzajı oluşturan öğelerin birbirine uyumunu sağlayan işleme peyzaj tasarımı, peyzaj projelendirme ve planlamadır. Peyzaj tasarımı, proje ve planlama; peyzaj alanını oluşturacak canlı ve cansız materyalleri alanın bakı, iklimsel faktörler, ekonomik, fonksiyonel, estetik, sanat ve alan ihtiyaçları düşünülerek alanın tasarımsal çerçeveden geçirilerek alanın planlanıp projendirilmesidir.

    Peyzaj Planlama alan için peyzaj gelişim stratejilerinin belirlenmesi, fauna ve flora analizleri ve buna bağlı olarak biyotop haritalanması, alanın peyzaj karakterinin belirlenmesi, alanı koruma amaçlı nazım imar planı hazırlama sürecinde oluşturulacak yeşil alan tip ve karakterlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, olası afet risk yönetimi, yaşama ilişkin görsel peyzaj kalitesinin geliştirilmesi, açık ve yeşil yol planlamaları gibi kültürel ve doğal kaynakların analizlerin bulunduğu planlama biçimidir. Peyzaj projelerini alanın durumu, müşteri istekleri ve kullanım amacına göre iki boyutlu yada üç boyutlu olarak görselleştirilir.